Aanplanten bomen Apeldoorn bestrating Apeldoorn bomen Apeldoorn totaalbeeld Draadkluiten maken Lindes langs trambaan Madrid eindbeeld Royal docks London Uitzetten bomen

Een totaaloplossing voor groenprojecten

impressie-grolsch-veste

grolsch-veste_3

Grolsch Veste, Enschede

lees meer >>>

Realiseer de Artist Impression

Een groenproject is pas geslaagd als het beoogde eindbeeld ook wordt behaald. In de praktijk blijkt echter dat het eindresultaat niet altijd aansluit bij wat de architect voor ogen stond tijdens het ontwerpen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. De soortkeuze was bv. niet de beste, de kwaliteit van de beplanting was matig, er was onvoldoende aandacht voor de groeiplaats of aanplant en nazorg zijn niet vakkundig uitgevoerd. Clever Green Solutions heeft de kennis, producten en mankracht om van ieder groenproject een succesvol project te maken. We werken uitsluitend met topkwaliteit planten en alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Vanaf de ontwerpfase tot jaren na aanplant dragen we de verantwoordelijkheid voor de realisatie en onderhoud. Dit unieke concept maakt dat de ‘Artist Impression’ geen papieren illusie blijft. Clever Green Solutions kan deze impressies waarmaken en geeft u garantie op eindbeeld.

Clever Green Solutions zorgt voor een totaaloplossing voor ieder groenproject. In samenwerking met de opdrachtgever, de architect en andere betrokken partijen zoeken we naar de meest optimale groenoplossing. Na gedegen onderzoek en in achtneming met de wensen van de opdrachtgever komt Clever met een advies en een plan van aanpak.

Na goedkeuring van het plan draagt Clever Green Solutions
de verantwoordelijkheid voor het project, ook in de jaren na aanplant!

Clever zorgt voor de levering en aanplant van de bomen en overige beplanting. Vervolgens is ook de nazorg, de monitoring en het onderhoud jarenlang in onze bekwame handen. We zorgen voor een correcte uitvoering van alle fases in het traject en nemen de verantwoordelijkheid voor het project over. Uw garantie voor een geslaagd project.

Clever = SMART

Clever Green Solutions werkt via het SMART managementprincipe. De doelstellingen worden vooraf duidelijk geformuleerd en zijn specifiek (S). De afgegeven garantie op groei is meetbaar (M) en wordt gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt tijdens de monitoring. Er worden duidelijk afspraken gemaakt over de actiegerichtheid (A) ten aanzien van aanleg en onderhoud. De doelstelling zijn realistisch (R) en haalbaar binnen het vooraf overeengekomen aantal jaren (T). Door de hantering van het SMART principe kunt u verzekerd zijn van het behalen van uw doelstelling, of het nu gaat om de fysieke kenmerken of de milieudoelstellingen.

 

Lees interview in STAD & GROEN